LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LUẬT - Hệ chính quy, Vừa học vừa Làm, Từ xa