Văn bằng 2 Đại học Luật - Hệ chính quy, Tại chức,Từ Xa,Vừa làm vừa học