Học phí đại học ngành Luật Kinh Tế tại TPHCM ? Văn bằng 2 đại học

Học phí đại học ngành Luật Kinh Tế tại TPHCM ?

Học phí các trường có hệ đại học ngành Luật kinh tế tại TPHCM và các tỉnh phía nam. Đây là thống kê sơ bộ theo báo cáo của các trường tại thông báo tuyển sinh:

I. Trường đại học Luật TP.HCM

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng dự thi và môn thi tuyển sinh
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 chỉ tiêu.
– Đối tượng: đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp chưa có bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (còn trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp) và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (thí sinh tự làm đơn).
– Môn thi tuyển: Đại cương văn hóa Việt Nam và Luật Hiến pháp.
 2. Học phí (học phí năm học đóng thành 02 đợt, theo học kỳ): dự kiến:
– Năm học 2016-2017: 16.080.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2017-2018: 17.760.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2018-2019: 19.440.000đ/ sinh viên/ năm học.

II. Trường đại học Kinh tế Luật

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng dự thi và môn thi tuyển sinh
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 chỉ tiêu.
– Đối tượng: đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp chưa có bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (còn trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp) và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (thí sinh tự làm đơn).
– Môn thi tuyển: Đại cương văn hóa Việt Nam và Luật Hiến pháp.
2. Học phí (học phí năm học đóng thành 02 đợt, theo học kỳ): dự kiến:
– Năm học 2016-2017: 17.000.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2017-2018: 18.500.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2018-2019: 20.450.000đ/ sinh viên/ năm học.

III. Trường đại học Thành Đông

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng dự thi và môn thi tuyển sinh
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 chỉ tiêu.
– Đối tượng: đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp chưa có bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (còn trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp) và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (thí sinh tự làm đơn).
– Xét tuyển.
2. Học phí (học phí năm học đóng thành 02 đợt, theo học kỳ): dự kiến:
– Năm học 2016-2017: 12.000.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2017-2018: 13.000.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2018-2019: 14.000.000đ/ sinh viên/ năm học.

IV. Trường đại học Kinh Bắc

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng dự thi và môn thi tuyển sinh
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 chỉ tiêu.
– Đối tượng: đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp chưa có bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (còn trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp) và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (thí sinh tự làm đơn).
– Xét tuyển.
2. Học phí (học phí năm học đóng thành 02 đợt, theo học kỳ): dự kiến:
– Năm học 2016-2017: 11.000.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2017-2018: 12.000.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2018-2019: 13.000.000đ/ sinh viên/ năm học.

V. Trường đại học Chu Văn An

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng dự thi và môn thi tuyển sinh
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu.
– Đối tượng: đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp chưa có bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (còn trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp) và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (thí sinh tự làm đơn).
– Xét tuyển.
 2. Học phí (học phí năm học đóng thành 02 đợt, theo học kỳ): dự kiến:
– Năm học 2016-2017: 13.000.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2017-2018: 14.000.000đ/ sinh viên/ năm học;
– Năm học 2018-2019: 15.000.000đ/ sinh viên/ năm học.

                       THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT

                          Thông tin Đại học Luật tại TPHCM và các tỉnh Phía Nam: Xem tại đây!

                          Thông tin về ngành Luật Kinh Tế: Xem tại đây!

                          Thông tin tuyển sinh Liên thông đại học Luật ngành Luật Kinh Tế: Xem tại đây!

                          Thông tin tuyển sinh Văn bằng 2 đại học Luật ngành Luật Kinh Tế: Xem tại đây!

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page